Rc-waarde

Rc-waarde

De Rc-waarde is belangrijk voor de energie-efficiëntie van een gebouw. Een goed geïsoleerd gebouw met een hoge Rc-waarde vereist minder energie om op een comfortabele temperatuur te blijven dan een gebouw met een lage Rc-waarde. Dit betekent dat dat de energierekening van een goed geïsoleerd gebouw lager zal zijn, en dat het gebouw minder bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen.


Wat is Rc-waarde?

 • De Rc-waarde is een term die wordt gebruikt om de thermische weerstand van een constructie te meten
 • Het geeft aan hoe goed een bepaalde constructie, bijvoorbeeld een muur, dak of vloer, de doorgang van warmte tegenhoudt
 • De Rc-waarde wordt uitgedrukt in m2 K/W en geeft aan hoeveel warmteweerstand een constructie van één vierkante meter biedt bij een temperatuurverschil van één graad Kelvin* 
 • Hoe hoger de Rc-waarde, hoe beter de isolatie van de constructie is en hoe minder warmte er verloren gaat
 • De Rc-waarde zegt niks over hoe goed isolatiemateriaal hitte buiten houdt. Check hiervoor de warmteopslagcapaciteit
 • De R staat voor 'resistance' en de C voor 'construction', oftewel de thermische weerstand van een constructiedeel
 • Bij nieuwbouw en renovatie gelden minimale Rc-waarden waar je aan moet voldoen
 • De Rc-waarde moet je niet verwarren met de Rd-waarde waarmee de isolatiewaarde van een enkel materiaal wordt aangeduid

*273,15 Kelvin komt overeen met 0 graden Celsius


Wat is het verschil tussen Rc-waarde en Rd-waarde?

De Rc-waarde is de warmteweerstand van de hele constructie, bijvoorbeeld een muur, dak of vloer. Hierin worden alle materialen in de constructie meegenomen als ook de stilstaande luchtlagen. De 'c' staat voor construction. Waar de Rd-waarde de warmteweestand is van een enkel materiaal.


Hoe bereken je de Rc-waarde?

De Rc-waarde van een constructie kan worden bepaald door middel van een berekening. De Rc-waarde wordt berekend door de som van de warmteweerstand van alle lagen in de constructie bij elkaar op te tellen. Hierbij wordt rekening gehouden met de dikte en de warmteweerstand van elke laag. Ook wordt er rekening gehouden met eventuele luchtspouwen tussen de lagen.


Het berekenen van de Rc-waarde is wat complexer dan die van de Rd-waarde. Om zelf de Rc-waarde te berekenen raden we u aan om de gewenste constructieopbouw eventueel in combinatie met de bestaande opbouw in te voeren in ubakus.de. Hier kunt u een gratis account aanmaken. Vergeet hierbij niet alle materialen in te voeren dus ook bijvoorbeeld dakbalken. Dit zijn namelijk thermische onderbrekingen. Zie op de afbeelding hieronder.  Het wordt ook wel koudebruggen genoemd. De Rc-waarde wordt omlaag gehaald door koudebruggen. 


Ubakus


Rc-waarde voor nieuwbouw en renovatie

Bij nieuwbouw, aanbouw of grootschalige renovatie zijn er aanvullende eisen voor de isolatiewaarden. Een grootschalige renovatie houdt in dat meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil vernieuwd, veranderd of vergroot. Onderstaande Rc-waardes in combinatie met andere energiebesparende maatregelen kan je een energielabel A opleveren voor je woning of gebouw.


De eisen aan de Rc-waarde voor nieuwbouw, aanbouw en grootschalige renovatie zijn:

 • Rc-waarde dak: minimaal 6,3 m2K/W
 • Rc-waarde vloer: minimaal 3,7 m2K/W
 • Rc-waarde gevel: minimaal 4,7 m2K/W


Als het een kleine verbouwing is dan geldt de renovatierichtlijn en de volgende Rc-waarden:

 • Rc-waarde dak: minimaal 2,0 m2K/W
 • Rc-waarde vloer: minimaal 2,5 m2K/W
 • Rc-waarde gevel: minimaal 1,3 m2K/W


De eisen aan de isolatie zijn hier minder dan bij nieuwbouw. Voorbeelden van renovatie zijn het na-isoleren van een schuin dak tegen het dakbeschot aan of onder de pannen. Bij iedere renovatie moet er aan de minimale Rc-waarden van 1,3 m2K/W worden voldaan. Als de huidige aanwezige isolatie een hogere isolatiewaarde kent, dan geldt deze waarde als ondergrens.


Cover Ecologisch Isoleren Kopersgids

Reactie plaatsen